Zajęcia

 
studio_jogi_fot._Michal_Ramus-23.jpg

Zajęcia w naszym Studiu przeznaczone są dla wszystkich osób pełnoletnich, niezależnie od wieku czy kondycji. Jako jedna z nielicznych szkół dysponujemy bogatym zestawem pomocy i akcesoriów takich jak paski, liny, klocki, wałki, bolstery itp., dzięki którym możemy proponować warianty asan dla osób o różnych możliwościach fizycznych.

Osoby, które jeszcze nie ćwiczyły jogi zapraszamy serdecznie na specjalne grupy dla początkujących lub jogę dla kręgosłupa light. 

Joga ogólna przeznaczona jest dla osób, które mają już pewne doświadczenie w praktyce.

W naszym Studio można zacząć ćwiczyć w dowolnym momencie roku, w dowolnej grupie (za wyjątkiem kursów dla początkujących).

 
 
 

Poniedziałek

16.30-18.00
joga dla początkujących

15 min. relaks przy misach grających

Maciek

 

18.30-20.00
joga DLA POCZĄTKUJĄCYCH PLUS

15 min. relaks przy misach grających

Maciek

Wtorek

10.00 - 11.30
joga dla początkujących

15 min. relaks przy misach grających

Maciek


16.30-18.00
joga dla kręgosłupa light

  15 min. relaks przy misach grających    

Marta


18.30-20.00
BODY BALANCE

elementy jogi i Pilatesu z muzyką

Kasia

Środa

16.30-17.45
TRZYMIESIĘCZNY KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

11.09-11.12.2019

Maciek

 

18.30-20.00
joga dla początkujących plus

Marta


 

Czwartek

16.30-18.00
joga dla kręgosłupa LIGHT

15 min. relaks przy misach grających

Marta


18.30-19.45
trzymiesięczny kurs dla początkujących
(PLUS)

12.09-12.12.2019

Maciek


20.00 - 21.15
trzymiesięczny kurs dla początkujących
(kurs podstawowy)

12.09-12.12.2019

Maciek

 


Piątek

10.00-11.30
JOGA dla początkujących

15 min. relaks przy misach grających

Maciek


18.30-20.00
BODY BALANCE

elementy jogi i Pilatesu zmuzyką

Kasia


 
10.jpg

Regulamin Studia Jogi Macieja Rudzińskiego

Karnety i opłaty

1.     W zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami,        a także osoby korzystające z karty OK System i Fit Profit.

2.     Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny okres. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

3.     Wszystkie karnety są imienne. W przypadku skorzystania          z karnetu imiennego przez osobę do tego nie uprawnioną karnet zostanie unieważniony.

4.     Karnet jest dowodem wpłaty. Na życzenie wystawiamy fakturę.

5.     Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

 

Korzystanie z usług

1.     Nauczyciel realizuje na zajęciach program ćwiczeń tworzący całość. Dlatego osoby korzystające z zajęć winny być punktualne   i uczestniczyć w pełnym zestawie asan oraz w relaksacji.

2.     Studio Jogi nie bierze odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

3.     Odzież wierzchnią i obuwie pozostawia się w szatni przed wejściem na salę ćwiczeń.

4.     Adept zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, a w szczególności do:

- zachowania spokoju, porządku i czystości na sali,

- wyciszenia lub wyłączenia telefonu podczas zajęć,

- odłożenia używanego sprzętu na miejsce po zakończeniu zajęć,

- powstrzymania się od działań powodujących uszkodzenia              lub zniszczenia mienia,

- niespożywania alkoholu, żucia gumy oraz niepalenia na terenie studia.

5.     Za przedmioty wartościowe pozostawione na sali ćwiczeń,  w szatni, toalecie czy recepcji Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności.

 

 Zdrowie

1.     W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

2.     Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ćwiczyć tylko              po konsultacji z lekarzem i po uzyskaniu zgody prowadzącego.

3. Studio Jogi zastrzega sobie prawo do zażądania zaświadczenia lekarza pozwalającego na udział w grupowych zajęciach jogi w Studio.

4.     Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich każdego prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczeń oraz zobowiązane są stosować indywidualne uwagi prowadzącego dotyczące wykonywanych ćwiczeń.

5. Osoby uczestniczące w zajęciach ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć jogi w Studio Jogi.

6.      Studio Jogi nie przyjmuje na zajęcia kobiet w ciąży.

7.     Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu, a także po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.

8.     Do ćwiczeń należy przystępować minimum 2 godziny po dużym posiłku i minimum godzinę po wypiciu płynu.

 

Postanowienia końcowe

1.     Osoba wykupująca karnet lub pojedyncze wejście zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

2.     Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki                     nie stosowania się do zasad Regulaminu.

3.     Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz zasad współżycia społecznego upoważnia Studio Jogi do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym - bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia.

4.     Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.